Centrum Rozwoju Innowacyjnych
Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

  • Ul. Juliana Tuwima 1, 84-220 Strzebielino

  • T: +48 59 767 99 66
    F: +48 59 767 99 69
    E: info@crisb.pl
    W: www.crisb.pl

  • NIP 5882414478 | KRS 593982 | REGON 363328506